Disclaimer — Medical Shielding Systems

Disclaimer

De beschermingsmiddelen op deze website (coronacover.com) zijn bedacht en ontworpen door Coronacover (CC). Alle (intellectuele eigendoms-) rechten betrekking hebbende op en behorende bij het beschermingsmiddel berusten bij CC.

CC is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het verhandelen of het (verkeerd) gebruik van het beschermingsmiddel;

CC garandeert expliciet NIET

Dat het beschermingsmiddel voldoet aan de geldende lokale, nationale of internationale regelgeving;
Dat het beschermingsmiddel geproduceerd, verhandeld of gebruikt mag worden;
Dat met het verhandelen of het gebruik van het beschermingsmiddel geen rechten van derden worden geschonden;
Dat de deugdelijke werking van het beschermingsmiddel is aangetoond of bewezen;
Dat het beschermingsmiddel (altijd en) naar behoren functioneert.
volgens de wet geen persoonlijk beschermingsmiddel, maar een hygiene masker Laat het gezond verstand zege vieren.

DOWNLOAD GRATIS INSTRUCTIE VOOR HET MAKEN VAN MONDKAPJES.